ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η εταιρεία μας, ΙΟΝΙΚΗ, αναλαμβάνει και το κομμάτι των ψυγειομεταφορών. Στον ιδιόκτητο χώρο που στεγάζεται έχει ανεγείρει πρότυπο εμπορευματικό σταθμό 800τ.μ. με ψυκτικό θάλαμο 100τ.μ., ώστε να διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία τη μεταφορά ψυχρών φορτίων. Εγγύηση για εμάς αποτελεί η 30χρονη εμπειρία στο χώρο των μεταφορών και ο σύγχρονος στόλος φορτηγών ψυγείων. Μεταφορά νωπών, κατεψυγμένων ή προϊόντων που απαιτούν ειδικές συνθήκες ψύξης πραγματοποιούνται με φορτηγά ψυγεία, που διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ψύξης και καταγραφικά μηχανήματα ελέγχου, ώστε να φτάσουν τα προϊόντα σας ποιοτικά και αναλλοίωτα.