ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΕΡΚΥΡΑ & ΑΘΗΝΑ

Η «ΙΟΝΙΚΗ» δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών από το 1984 στις περιοχές Αθήνα και Κέρκυρα. Έχοντας βαθιά γνώση, τόσο για την αγορά των διαμεταφορών, όσο και για τη συνολική αγορά των μεταφορών και έχοντας βιώσει όλες τις διακυμάνσεις του κλάδου και των συνθηκών της, η εταιρεία μας έχει αναπτυχθεί περαιτέρω, με σύγχρονες μεθόδους αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, στα πλαίσια των πρότυπων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2004 περί διαμεταφορών.

Η συμμόρφωση αυτή καθορίζεται τόσο, όσον αφορά τις προδιαγραφές υποδομής και λειτουργίας, όσο και ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Αναλαμβάνει μετακομίσεις πανελλαδικά και ψυγειομεταφορές. Μερικοί από τους πελάτες μας είναι μεγάλα και αξιόπιστα ονόματα στο φαρμακευτικό τομέα, στα τρόφιμα, στα προϊόντα καθημερινής ανάγκης, όπως τυροκομικά & γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και στον τομέα εξοπλισμού εγκαταστάσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.